انتخاب رشته

انتخاب درست نیمی از قبولی شماست !

مهندس رضا شایگان : انتخاب رشته آخرين قدم در فرآيند ورود دانش‌آموزان به دانشگاه است و نتيجه زحمات چندين ساله داوطلبان به یک انتخاب رشته صحیح و منطقی بستگی دارد . بنابراین پی بردن به اینکه چگونه يک انتخاب رشته صحيح  در راه رسیدن به موفقیت داشته باشيم بسیار اهمیت دارد . داوطلبان ورود به دانشگاه در مرحله مهم انتخاب رشته تحصیلی خود قرار دارند . مرحله ای که تشخیص آن ها در این برهه مهم ، سازنده آینده شغلی و اجتماعی آنان خواهد بود . صدها هزار نفر از راهیان دانشگاه پس از پذیرفته شدن در آزمون کنکور در مرحله مهم انتخاب رشته تحصیلی قرار دارند . انتخاب رشته هم حساس است و هم مهم !

بیش از 20 سال سابقه

همچنین اقدام در مرحله انتخاب رشته تحصیلی در معرض آسیب هایی است که بی تفاوتی و بی اطلاعی نسبت به آنها می تواند آینده و توانایی جوانان را تحت تأثیر منفی قرار دهد . همچنان که مواجهه درست ، سنجیده ، منطقی و مدبرانه در انتخاب رشته می تواند نویدبخش آینده و راهی مطمئن و کم دغدغه برای آنها باشد . همه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند اعم از اینکه در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده باشند و در یک دوره یا همه دوره‌ها مجاز به انتخاب رشته شده باشند ، فقط یک فرم انتخاب رشته اینترنتی که حداکثر 100 کد رشته تحصیلی در آن قابل درج است ، ارائه می‌شود و داوطلبان تنها یک‌ بار اجازه انتخاب رشته دارند .